هتل های داخلی - هتل های مشهد - جزئیات هتل قصر طلا یی
قصر طلا یی
قصر طلا یی(5*) : نام هتل
BB : نوع سرویس
امام رضا 34 : موقعیت
صبحانه- بوفه-استقبال